oostende de haan blankenberge

Publicaties

Publicaties die worden uitgegeven door de erfgoedcel of tot stand komen in samenwerking met de erfgoedcel krijgen hier een plaats.

 • Koester Kusterfgoed. Samen in het verleden van de kust graven – 2018: In deze kennismakingsfolders bundelen we als erfgoedcel wie we zijn en wat we doen. Bekijk de folder.
 • Zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust – 2018: Kusterfgoed maakte een handige kalender die alle zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust bundelde. Bekijk de kalender.
 • Zoet, zout en zand – 2017: In de zomer van 2017 zette Kusterfgoed de eetcultuur op het strand in de kijker. Dit hapklare boekje bevat leuke weetjes, boeiende verhalen en authentieke foto’s van boules de Berlin, smeltende ijsjes en zelfgemaakte picknicks. Het boekje kun je hier digitaal downloaden.
 • Zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust – 2017: Kusterfgoed maakte een handige kalender die alle zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust bundelde. Bekijk de kalender.
 • Brainstorm met ontbijt – 2017: Op 26 november 2016 ontmoetten een 50-tal van onze erfgoedspelers elkaar voor een erfgoedbrainstorm en enkele interessante workshops. Het verslag van deze Kusterfgoedactiviteit en de acties die Kusterfgoed n.a.v. de resultaten van de brainstorm onderneemt, lees je in deze krant!
 • Strand in bloei – 2016: In de krant ‘Strand in bloei’ lees je meer over de geschiedenis van papieren strandbloemen en strandbloemenkraampjes en over de andere luiken van het zomerproject ‘Strand in bloei’. Het krantje kan je gratis bestellen of digitaal downloaden.
 • Erfgoeddag Rituelen – 2016: In het kader van Erfgoeddag 2016 over het thema rituelen maakte de erfgoedcel een overkoepelende programmabrochure van al de activiteiten in Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge.
 • Subsidiewijzer – 2016: Via de subsidiewijzer van Kusterfgoed kom je meer te weten over de mogelijke subsidies binnen de streek. Download hier de subsidiewijzer.
 • Folder uitleendienst en subsidies – 2016: In deze folder komt je meer te weten over de projectsubsidies die je bij Kusterfgoed kan aanvragen en het logisitiek materiaal van Kusterfgoed dat je voor erfgoeddoeleinden kan uitlenen.
 • Kennismakingsfolder Erfgoedcel Kusterfgoed – 2015: Naar aanleiding van de Cultuurmarkt in Oostende werd een beknopte folder opgemaakt om cultureel erfgoed en de erfgoedcel voor te stellen. Je kan de brochure hier downloaden.

We werken ook aan een overzicht van eenmalige en periodieke erfgoedpublicaties rond erfgoedzorg, inspiratie voor projectwerking en publicaties van lokale erfgoedspelers.

Ken je nog interessante publicaties die niet in dit lijstje mogen ontbreken?
Laat het ons weten!

Erfgoedzorg

 • Hoe archiveren?, Erfgoedcel CO7 (2014): een praktische gids voor het behoud en beheer van jouw archief’ is een regionale brochure van Erfgoedcel CO7 in samenwerking met de lokale archiefdiensten uit de Zuidelijke Westhoek. De brochure bevat tips over het behoud en beheer van een archief en geven iedereen de kans om een eigen, uniek stukje geschiedenis veilig te stellen voor de toekomst.

Inspiratie voor projectwerking

 • Erfgoed en dementie, Bart de Nil en Herlinde Dely (2015): het boek Erfgoed en dementie wil de zorgsector en de cultureel-erfgoedsector nader bij elkaar brengen. Het geeft achtereenvolgens een inleiding tot dementie, mantelzorg en het belang van het verleden. Het  staat ook stil bij voorbeelden van reminiscentieprojecten en -tools, en geeft de lezer een overzicht van de belangrijkste actoren en informatiebronnen rond dementie, mantelzorg en reminiscentie in Vlaanderen. Net als enkele inspirerende praktijkverhalen. Bovendien worden ook veel van deze voorbeelden prikkelend voorgesteld in augmented reality.

Recente eenmalige en periodieke publicaties van erfgoedspelers

 • Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene: De tekstaffiches en geschreven berichten uit de Eerste Wereldoorlog werden te boek gesteld en voorzien van de nodige duiding en info. Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht en wordt in eigen beheer uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene.
 • Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog (1914-1918): Ongeveer 200 tekstaffiches uit de collectie van heemkring De Plate werden door restauratieatelier Dumarey gerestaureerd, door de heemkring gedigitaliseerd en nu in boekvorm aangeboden. Het boek werd samengesteld door Freddy Hubrechtsen en Nadia Stubbe in samenwerking met de dienst Cultuur en uitgegeven door de stad Oostende.
 • Tot elke prijs!: Doris Klausing vertelt het verhaal van een vissersfamilie die midden de bewogen periode van de Vissersopstand in 1887 probeert te overleven. De roman is gebaseerd op historische feiten.
 • Zendstation Middelkerke 1928-2016, Roger Arnoys, Patricia Soetaert en Gilbert Ghyselbrecht (2017): in 1928 werd een radiopost geïnstalleerd in de duinen van Middelkerke. De radiopost groeide uit tot een zendstation voor maritieme communicatie die miljoenen radiosignalen naar vissers, mail- en Congoboten en vele andere schepen op weg naar een verre bestemming stuurde. In 2015 verloor het zendstation zijn functie. De auteurs doken de archieven in en schreven de geschiedenis van dit unieke stukje radiogeschiedenis.
 • Haanse Gedichten, Staf de Wilde (2016): deze achttiende dichtbundel van Staf de Wilde werpt een blik op het dorp De Haan, zijn kunstenaars, zijn dorpsbewoners en het bos. De druk van deze dichtbundel en de cultureel-erfgoedactiviteiten die eraan werden gekoppeld, werden in 2016 gesubsidieerd door Kusterfgoed. Het boek is verkrijgbaar bij krantenwinkel Europress (Stationsstraat De Haan), bij KopieKopie (Stationsstraat De Haan) en bij de dichter zelf op het nummer 059 23 57 82 voor 20 euro.
 • Over zeeziekte en zeeduivel, Katrien Vervaele (2016): dit kinderboek gaat over een veertienjarige jongen die liever op IJsland gaat varen dan met zijn neus in de boeken zit. Auteur Katrien Vervaele baseerde het verhaal op de herinneringen van de oude vissers met wie ze sprak. Het boekje is voor € 6 te koop op de Amandine.
 • Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan Oostende 1302 (2002): naar aanleiding van hun 700-jarig bestaan, bracht het Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan een publicatie uit met de geschiedenis van hun vereniging. Interesse in de publicatie? Stuur een mailtje naar info@kusterfgoed.be.
 • Woelig Water (2016): via de krant ‘Woelig Water’ van LECA word je ondergedompeld in de traditie van de zeezegeningen en de vissersmissen aan de Belgische Kust. Het krantje kan je hier gratis bestellen.
 • U-Boot Ondergedoken (2016): stadsgids Paul Defever schreef vanuit zijn interesse voor maritiem erfgoed een verhaal over de verborgen geschiedenis van de UB-10, een Duitse onderzeeër die opzettelijk tot zinken werd gebracht voor onze kust.
 • Grenzeloos Oostends Roland Desnerck (2014): Roland Desnerck verzamelt al nagenoeg zijn gehele leven dialectwoorden en uitdrukkingen. Vele daarvan zijn ondoorgrondelijk, of zelfs geheimzinnig. Het is dan ook niet vreemd dat veel Oostendenaars zich afvragen waar hun voorouders die bevreemdende woordenschat vandaan haalden. Op die vraag geeft Roland Desnerck nu een antwoord.
 • Eenmalige en periodieke publicaties Heemkring Graningate: de leden van de Heemkring Graningate hebben de voorbije jaren heel wat werken uitgebracht. De kring heeft ook driemaandelijks een tijdschrift uit.
 • Tussen Roerstok en Ganzeveer, Stijn Van Loock & Eduard Vivey (2013): de publicatie kijkt met een vergrootglas naar de geschiedenis van een brouwerij en herberg die meerdere eeuwen geëxploiteerd werd in een ietwat atypisch dorp aan de kust.
 • Erfgoedblog: Werner Peene blogt regelmatig over erfgoed in het Camerlincx-Ambacht en Gistel-Ambacht.